Hà Nội Ngon vãi vkl. Có thằng nào từng đi không?

traidepzai

Checker nghiệp dư
Bọn mày lấy info insta của em nó trong ảnh nhé. Đêm nào cũng khoe mông khoe vú trên insta, thằng nào follow chắc biết. Chẳng biết có làm không? Tao từng nói chuyện với em nó rồi, tới đoạn gạ thì không nhắn lại.
 

Attachments

nhanvathucau

Trưởng lão
Bọn mày lấy info insta của em nó trong ảnh nhé. Đêm nào cũng khoe mông khoe vú trên insta, thằng nào follow chắc biết. Chẳng biết có làm không? Tao từng nói chuyện với em nó rồi, tới đoạn gạ thì không nhắn lại.
ins đầy còn khoe hình
 
Top