Report hàng Quảng Ngãi tml nào đi em này rồi

Jayend1012

Trẩu tre
Nghĩa hành thì lục bát, quảng ngãi thì ra đường tránh, chứ bọn btx như cức, e thì toàn tộc.k thấy kinh
Đường tránh là đường đoạn nào vậy bác, hôm bữa cũng nghe 1 lần mà chả biết ở đâu
 
Top