Hà Nội Rau Tây Hồ

Coc coc

Trai thôn 4.0
Tầm m cũng chỉ đi xin dạo thooi
Lần sau nhớ đọc kĩ thớt rồi chửi, chửi nhầm cả người cmt rồi nghĩ là a chửi là sai rồi e. Thôi ngu ngủ đi e mai ra đời mà ngu tiếp m. Thế nhé e
Cần đéo biết m là ai. Nói chuyện t thấy chướng tai gai mắt ngu học thì t chửi thôi. Chửi thế vẫn k vào đầu à. Chửi m là lợn là chó thì xúc phạm động vật quá .
 
Top