Sài Gòn toang tiếp vì covid rồi

Thành Nhân

Trẩu tre
Theo chỗ tao biết thì lần này nhà nước sẽ không dám đóng cửa hăng máu như lần 1 đâu. Vì kinh tế cũng đã quá xuống rồi. Giờ chỉ khoanh vùng dập dịch mà thôi nên tụi bây yên tâm. Các ngành nghề nhạy cảm người thường mấy ổng không ưa thì cơ hội này mấy ổng cho ưu tiên dẹp trước thôi
 
Oppa
P

Pharaon1982

Checker nghiệp dư
Theo chỗ tao biết thì lần này nhà nước sẽ không dám đóng cửa hăng máu như lần 1 đâu. Vì kinh tế cũng đã quá xuống rồi. Giờ chỉ khoanh vùng dập dịch mà thôi nên tụi bây yên tâm. Các ngành nghề nhạy cảm người thường mấy ổng không ưa thì cơ hội này mấy ổng cho ưu tiên dẹp trước thôi
:)) đọc tới đoạn kia lại bị liệu thành "... người thường mấy ổng ko ưa thì cơ hội này cho chết bớt..." =))
 
Top