Sài Gòn Share mấy em sgbb cho anh em.

Cu béo

Trẻ trâu
Tình hình là hôm trc có đăng bài tìm sgbb cho ông anh trên gr kia thì có vài em vô nhắn tin quan tâm nhưng chỉ chọn được 1 em. Toàn 2k với 99 ko nhé.
Nên còn lại mấy em nữa toàn là sinh viên và làm việc bth chứ hoàn toàn ko phải là bán chuyên hay gái chuyên nhé..
T chỉ đứng ra làm trung gian giới thiệu cho anh em nào thật sự có nhu cầu và tuyệt đối ko phải bánh trái gì nhé!
Điều kiện là t cần biết người có nhu cầu là ai để đảm bảo sự an toàn cho các em nó vì t là người có trách nhiệm. Thêm cái nữa là cần chứng minh tài chính có thể chu cấp cho các em nó chứ ko phải mấy ông trẻ thân lo ko xong mà gạ chịch free đâu nhé.
Có nhiêu đó thôi.. tml nào có nhu cầu thì cứ ib cho t đừng ngại ngần. Chủ yếu là ở Sg hết nhé.. còn đà nẵng nếu cần thì t cũng có thể tìm giúp luôn!

CFuO44.md.jpg
 
Tình hình là hôm trc có đăng bài tìm sgbb cho ông anh trên gr kia thì có vài em vô nhắn tin quan tâm nhưng chỉ chọn được 1 em. Toàn 2k với 99 ko nhé.
Nên còn lại mấy em nữa toàn là sinh viên và làm việc bth chứ hoàn toàn ko phải là bán chuyên hay gái chuyên nhé..
T chỉ đứng ra làm trung gian giới thiệu cho anh em nào thật sự có nhu cầu và tuyệt đối ko phải bánh trái gì nhé!
Điều kiện là t cần biết người có nhu cầu là ai để đảm bảo sự an toàn cho các em nó vì t là người có trách nhiệm. Thêm cái nữa là cần chứng minh tài chính có thể chu cấp cho các em nó chứ ko phải mấy ông trẻ thân lo ko xong mà gạ chịch free đâu nhé.
Có nhiêu đó thôi.. tml nào có nhu cầu thì cứ ib cho t đừng ngại ngần. Chủ yếu là ở Sg hết nhé.. còn đà nẵng nếu cần thì t cũng có thể tìm giúp luôn!

CFuO44.md.jpg
Inbox cho tao nhé. Thanks
 

windyclover

Trẩu tre
Tình hình là hôm trc có đăng bài tìm sgbb cho ông anh trên gr kia thì có vài em vô nhắn tin quan tâm nhưng chỉ chọn được 1 em. Toàn 2k với 99 ko nhé.
Nên còn lại mấy em nữa toàn là sinh viên và làm việc bth chứ hoàn toàn ko phải là bán chuyên hay gái chuyên nhé..
T chỉ đứng ra làm trung gian giới thiệu cho anh em nào thật sự có nhu cầu và tuyệt đối ko phải bánh trái gì nhé!
Điều kiện là t cần biết người có nhu cầu là ai để đảm bảo sự an toàn cho các em nó vì t là người có trách nhiệm. Thêm cái nữa là cần chứng minh tài chính có thể chu cấp cho các em nó chứ ko phải mấy ông trẻ thân lo ko xong mà gạ chịch free đâu nhé.
Có nhiêu đó thôi.. tml nào có nhu cầu thì cứ ib cho t đừng ngại ngần. Chủ yếu là ở Sg hết nhé.. còn đà nẵng nếu cần thì t cũng có thể tìm giúp luôn!

CFuO44.md.jpg
Inbox tao, có cf cho mày
 
Top