Sài Gòn SUP nào phụ trách em này thì thông tin phát

Fuck_Ass

Giang hồ mạng 4.0
giờ cứ phải sợ tận tay, day tận bím, ảnh ọt đéo nói lên cloz gì cả
 
Oppa
Hoanglaota0903

Hoanglaota0903

Thanh niên hoi
giờ cứ phải sợ tận tay, day tận bím, ảnh ọt đéo nói lên cloz gì cả
Bọn PGA này có cho chụp hình đóe đâu tml. Mà em này đi chắc luôn, giá 4,5 củ. Nhưng ko biết ai quản lý nó.
 
Top