Tao mới uống Monster pháp 80k 1 lon!!!

Xamxxxx

Già trâu
:d kệ bạn ấy đi, bạn ấy mới học cấp 1 thoai. Ko ai còm thì bạn ấy sẽ auto chán.
 

6inches

Đàn em HHH
Ah mà quên mất, cái màu mày vừa mua, uống như đấm vào mồm ấy. Mà mày bảo ngon , tao cũng lạy :vozvn (3):
 
Top