Thủ đức có gì hot?

Uhm, mày giống tao. Tao cũng đéo thích bay lắt.
Ầm ĩ nhức đầu đéo chịu được.
Tao giờ đi karaoke đa phần vì bạn bè chứ tao đéo khi nào rũ đi bay lak cả.

Hay nó nhầm đường tam bình. Chứ đường hiệp bình là phải chạy tới cuối tam bình.
Mày nói đúng. Tao nhầm. Sorry anh em
 
Top