Tư vấn Tìm nguồn hàng đồ gỗ nội thất

vnae88888888

Trẩu tre
Hi mấy tml,
Ta định mở cửa hàng đồ gỗ nội thất, Có tml nào có nguồn hàng ib ta nhé. Ta mới kd mặt hàng này nên chưa có kn gì, mới thuê dc cái mặt bằng rộng , đang setup và tìm hàng dần dần qua dịch kd là vừa, tml nào có kn gì chia sẽ với nhé
 

bu pha lô trẻ

Trẩu tre
Hi mấy tml,
Ta định mở cửa hàng đồ gỗ nội thất, Có tml nào có nguồn hàng ib ta nhé. Ta mới kd mặt hàng này nên chưa có kn gì, mới thuê dc cái mặt bằng rộng , đang setup và tìm hàng dần dần qua dịch kd là vừa, tml nào có kn gì chia sẽ với nhé
t làm xưởng nội thất m cần hàng loại j
 

fatedly2

Đàn em Khá Bảnh
Hi mấy tml,
Ta định mở cửa hàng đồ gỗ nội thất, Có tml nào có nguồn hàng ib ta nhé. Ta mới kd mặt hàng này nên chưa có kn gì, mới thuê dc cái mặt bằng rộng , đang setup và tìm hàng dần dần qua dịch kd là vừa, tml nào có kn gì chia sẽ với nhé
t có xưởng sản xuất, m có đơn thì bắn t ae kết hợp
 

Toản90

Trẩu tre
Hi mấy tml,
Ta định mở cửa hàng đồ gỗ nội thất, Có tml nào có nguồn hàng ib ta nhé. Ta mới kd mặt hàng này nên chưa có kn gì, mới thuê dc cái mặt bằng rộng , đang setup và tìm hàng dần dần qua dịch kd là vừa, tml nào có kn gì chia sẽ với nhé
T làm xưởng nội thất. M hộp đi sẽ có giá xưởng nhé
 

Ahihi9317

Thanh niên hoi
Hi mấy tml,
Ta định mở cửa hàng đồ gỗ nội thất, Có tml nào có nguồn hàng ib ta nhé. Ta mới kd mặt hàng này nên chưa có kn gì, mới thuê dc cái mặt bằng rộng , đang setup và tìm hàng dần dần qua dịch kd là vừa, tml nào có kn gì chia sẽ với nhé
ib t nhé,t có ông chú chuyên đồ gỗ
 

Fukoff

Già trâu
Tao cần tìm xưởng gốc. Chuyên gỗ thịt càng tốt. Thằng nào có thông tin inbox phát. Thánks
 

Pharaon1982

Checker chuyên nghiệp
Hi mấy tml,
Ta định mở cửa hàng đồ gỗ nội thất, Có tml nào có nguồn hàng ib ta nhé. Ta mới kd mặt hàng này nên chưa có kn gì, mới thuê dc cái mặt bằng rộng , đang setup và tìm hàng dần dần qua dịch kd là vừa, tml nào có kn gì chia sẽ với nhé
ghim
 
Top