Toàn Cảnh Ăn Chơi Quất Lâm Ký Sự

duongtang21

Già trâu
Tổng kết qua đêm nhà 55 là như lol đi em Hạnh nhà 55 , người gầy, vú thì bú mút tẹt ga nhưng éo hôn môi gì, service thì có xoa chim 30s là chấm hết. Được cái phòng mới sửa sạch sẽ , điều hoà cũng tạm ổn. Tổng thiệt hại 1020k( 2 chai nước 20k )=}) . Đặt em Thảo cũng nhà 55 mà có TML đã đặt trước
 

Seiichi

Phật tử Quất Lâm tự
Tổng kết qua đêm nhà 55 là như lol đi em Hạnh nhà 55 , người gầy, vú thì bú mút tẹt ga nhưng éo hôn môi gì, service thì có xoa chim 30s là chấm hết. Được cái phòng mới sửa sạch sẽ , điều hoà cũng tạm ổn. Tổng thiệt hại 1020k( 2 chai nước 20k )=}) . Đặt em Thảo cũng nhà 55 mà có TML đã đặt trước
M review qua mặt mũi, hàng họ , thái độ ổn ko?
 

Newxam

Trẩu tre
Tổng kết qua đêm nhà 55 là như lol đi em Hạnh nhà 55 , người gầy, vú thì bú mút tẹt ga nhưng éo hôn môi gì, service thì có xoa chim 30s là chấm hết. Được cái phòng mới sửa sạch sẽ , điều hoà cũng tạm ổn. Tổng thiệt hại 1020k( 2 chai nước 20k )=}) . Đặt em Thảo cũng nhà 55 mà có TML đã đặt trước
1 đêm nó cho mấy shot
 
Top