Vui vẻ không cáu...

saxvai

Con chim biết nói
Chửi đổng cho vui mồm.
Chứ nó thâm căn cố đế rồi, khó thay đổi.
Củi lửa đốt vài cây, chứ chưa thấy đốt cả khu rừng.
 
Top