Xem bói sai bị tổ phòng chống tệ nạn xã hội truy quét nên Close

Oppa
Trai

Trai

Người lương thiện
Tao bị ban trụ trì chùa cấm túc vì ko nạp tiền bảo kê khi xem bói trước cổng chùa rồi các tml ạ. Bọn tiếp thị sữa nhân danh bài trừ mê tín dị đoan đang lùng sục tao khắp nơi. Làm việc tốt thật khó
 

Nhatlinh1931

Trẻ trâu
Chả là tao muốn gia nhập be de tự mà bị thằng sư thầy chùa be de nó ganh gét tài năng nên không nhận. Tao đành phải xem bói dạo trước be de tự để kiếm tiền tham gia lớp học của giáo sư Mai danh an tich. Tao xem chỉ tay thôi. Do tao mới học vỡ lòng nên sai nhiều hơn đúng, thằng nào muốn xem thì chụp rõ hình 2 bàn tay và cho tao biết năm sinh. Xem đúng xem sai mong tụi mày báo lại tao và voka cho tao mau có tiền để tụ tập các đồng chí làm cách mạng đảo chính thằng sư thầy. Ai muốn xem cứ post trong topic này
Chả là tao muốn gia nhập be de tự mà bị thằng sư thầy chùa be de nó ganh gét tài năng nên không nhận. Tao đành phải xem bói dạo trước be de tự để kiếm tiền tham gia lớp học của giáo sư Mai danh an tich. Tao xem chỉ tay thôi. Do tao mới học vỡ lòng nên sai nhiều hơn đúng, thằng nào muốn xem thì chụp rõ hình 2 bàn tay và cho tao biết năm sinh. Xem đúng xem sai mong tụi mày báo lại tao và voka cho tao mau có tiền để tụ tập các đồng chí làm cách mạng đảo chính thằng sư thầy. Ai muốn xem cứ post trong topic này
Nam sn 96. Mong cao nhân xem hộ tao công danh sự nghiệp
 
Top