Xin hàng Xin hàng SV hoặc PGA ở Vinh

Gabriel93333

Trẩu tre
Bác nào ở Vinh share em mấy con hàng ngon ngon, chất lượng để lâu dài tý.
Em ở Vinh nhưng ghét vào mấy chỗ như MT, Lam Giang lắm.
Thích kiểu lâu lâu xả đen hẹn em nào đi ra ks.
EM xin cảm ơn và có hậu tạ ạ!
 

numberone

Trẻ trâu
Cu
Bác nào ở Vinh share em mấy con hàng ngon ngon, chất lượng để lâu dài tý.
Em ở Vinh nhưng ghét vào mấy chỗ như MT, Lam Giang lắm.
Thích kiểu lâu lâu xả đen hẹn em nào đi ra ks.
EM xin cảm ơn và có hậu tạ ạ!
cung hóng như bác chứ Hàng ở Hồng Quyết toàn dân tộc chán lắm..
 

Ku Nghèo

Trẩu tre
Bác nào ở Vinh share em mấy con hàng ngon ngon, chất lượng để lâu dài tý.
Em ở Vinh nhưng ghét vào mấy chỗ như MT, Lam Giang lắm.
Thích kiểu lâu lâu xả đen hẹn em nào đi ra ks.
EM xin cảm ơn và có hậu tạ ạ!
Đang mốc hết cả mồm đây TML ơi :(
 

numberone

Trẻ trâu
Bác nào ở Vinh share em mấy con hàng ngon ngon, chất lượng để lâu dài tý.
Em ở Vinh nhưng ghét vào mấy chỗ như MT, Lam Giang lắm.
Thích kiểu lâu lâu xả đen hẹn em nào đi ra ks.
EM xin cảm ơn và có hậu tạ ạ!
Sinh viên y khoa Vinh đi làm nhiều mà nhỉ.
 
Top