Xin lời khuyên ae về công việc.

Huttin

Đàn em Khá Bảnh
XD, GT, TL toàn mấy ngành vất vả
Trừ mấy thằng COCC nhà có công ty ra
Sao nhiều thằng vẫn đâm đầu vào vậy nhỉ
 
Top