Bài viết trên trang cá nhân

Một thứ cảm xúc không đầu không đuôi
Một thứ cảm giác nhẹ nhàng cay đắng
Một kẻ cô đơn yêu trong ảo vọng
Một người tình cảm từ chối tình yêu
Đắng
_ Nhân sinh là một lần rồi lại một lần gặp gỡ trùng hợp.

Đã gặp gỡ chính là duyên phận, không có đúng và sai, tốt và xấu.

Duyên đến hết lòng trân trọng,,,,
Top